พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เข้าดูทั้งหมด 2936481 ครั้ง  |   กำลังออนไลน์ 4 คน  |   หน้าแรก    
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 
 
 
:: แนะนำเข้าชม ::
วัดนาป่าพง
คลิปย้อนหลังวัดนาป่าพง
ศูนย์ปฏิบัติ(ปทุมธานี)
ตอบคำถาม วัดนาป่าพง
พุทธโฆษ์-ขายหนังสือ
 
 
:: แชร์ประสบการณ์ ::
 
 
 
 
:: สาธยายธรรม ::
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ จปร.33
...อ่านต่อ
ที่อยู่แและเส้นทางมา ศูนย์ฯพุทธวจนสถาบันเชียงราย ป่าโคสิงคสาลวัน
พุทธวจนสถาบันเชียงรายอ่านต่อ
ปวิเวกหลีกเร้นในตอนกลางวัน ปฏิสัลลาณะในตอนกลางคืน ๑๕-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

สมุทยสูตร

● สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ แห่งสต...อ่านต่อ

ภาพจากงานบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ 23 ม.ค. 2562

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม ศกนี้ ได้ไปร่วมฟังการสาธยายธรรมในงานแสดงพระธรรมของท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ...อ่านต่อ

เชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
...อ่านต่อ
ปลีกวิเวกในตอนกลางวัน ปฏิสัลลาณะในตอนกลางคืน ที่ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจนสถาบันเชียงราย ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ - ๒๓ ม.ค.๒๕๖๒

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ - ๒๓ ม.ค.๒๕๖๒

ที่ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจนสถาบันเชียงราย

คฤหัสถ์ทั้งหลายชั...อ่านต่อ

เพื่อความวิเวกในกลางวัน เพื่อความหลีกเร้นในกลางคืน ที่ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจนสถาบันเชียงราย ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๑ - ๑ ม.ค.๒๕๖๒
๒๙ ธ.ค.๒๕๖๑ - ๑ ม.ค.๒๕๖๒...อ่านต่อ
เรือนว่างสำหรับภิกขุ หลังที่๒ พร้อมลานจงกม สำเร็จแล้ว

ขอโอกาสอนุโมทนา กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย สาธุ (วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

...อ่านต่อ
เรือนว่างสำหรับภิกขุ เสร็จแลัวครับ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอโอกาส อนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมทุกท่านไว้ ณที่นี้ด้วยครับ

...อ่านต่อ
เรื่อนว่างสำหรับ ภิกขุ เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
...อ่านต่อ

Total 154 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
 
 
 
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 
พุทธวจน-เชียงราย
200 ม.10 บ.หนองผักเฮือด ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Copyright © 2016 www.ruckbuddha-cri.com. All Rights Reserved.
 
Design by Chiangrai Enter Soft