พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เข้าดูทั้งหมด 7915750 ครั้ง  |   กำลังออนไลน์ 12 คน  |   หน้าแรก    
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 
 
 
:: แนะนำเข้าชม ::
วัดนาป่าพง
คลิปย้อนหลังวัดนาป่าพง
ศูนย์ปฏิบัติ(ปทุมธานี)
ตอบคำถาม วัดนาป่าพง
พุทธโฆษ์-ขายหนังสือ
 
 
:: แชร์ประสบการณ์ ::
 
 
 
 
:: สาธยายธรรม ::
 
 
 
 
 
 
เชิญชวนผู้มีศรัทธาจาคะตามกำลังสร้างเสนาสนะสงฆ์

[ เชิญชวนผู้มีศรัทธาจาคะตามกำลังสร้างเสนาสนะสงฆ์ ]

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผ...อ่านต่อ

ขอโอกาส ... ประชาสัมพันธ์ .... วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ....ถึง.... วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ คฤหัสถ์ทั้งหลายชักชวนกัน มาหลีกเร้น ปวิเวก ปฏิสัลลาณะ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ณ ป่าโคสิงคสาลวัน พุทธวจนสถาบันเชียงราย
.... ขอโอกาส .....อ่านต่อ
คฤหัสถ์ทั้งหลายชักชวนกันมา ปวิเวก ปฏิสัลลาณะ ชาคริยานุโยค เจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค สมถะวิปัสสนาคู่เคียงกันไป ณ พุทธวจนสถาบันเชียงราย ป่าโคสิงคสาลวัน

คฤหัสถ์ทั้งหลายชักชวนกันมา
ปวิเวก ปฏิสัลลาณะ ชาคริยานุโยค
เจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค สมถะวิ...อ่านต่อ

ขอโอกาส... ชักชวนสาวกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ มาปวิเวก ปฏิสัลลาณะ ชาคริยานุโยค ณ ที่ ป่าโคสิงคสาลวัน พุทธวจนสถาบันเชียงราย
...ขอโอกาส...อ่านต่อ
สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ๔ กรกฎาคม - ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คฤหัสถ์ทั้งหลายชักชวนกันมาร่วมปฏิบัติบูชา ปวิเวก ปฏิสัลลาณะ ( ชาคริยานุโยค )

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
๔ กรกฎาคม - ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓

คฤหัสถ์ทั้งหลายชักชวนกันมา...อ่านต่อ

คฤหัสถ์ชักชวนกันมา ปวิเวกปฏิสัลลาณะ ณ. ศูนย์พุทธวจนสถาบันเชียงราย ในวันที่ ๗-๙ ก.พ. ๒๕๖๓

คฤหัสถ์ชักชวนกันมา ปวิเวกปฏิสัลลาณะ ณ. ศูนย์พุทธวจนสถาบันเชียงราย
ในวันที่ ๗-๙ ก.พ. ๒๕๖๓อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ จปร.33
...อ่านต่อ
ที่อยู่แและเส้นทางมา ศูนย์ฯพุทธวจนสถาบันเชียงราย ป่าโคสิงคสาลวัน
พุทธวจนสถาบันเชียงรายอ่านต่อ
ปวิเวกหลีกเร้นในตอนกลางวัน ปฏิสัลลาณะในตอนกลางคืน ๑๕-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

สมุทยสูตร

● สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ แห่งสต...อ่านต่อ

ภาพจากงานบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ 23 ม.ค. 2562

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม ศกนี้ ได้ไปร่วมฟังการสาธยายธรรมในงานแสดงพระธรรมของท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ...อ่านต่อ


Total 160 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
 
 
 
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พุทธวจน-เชียงราย
200 ม.10 บ.หนองผักเฮือด ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Copyright © 2016 www.ruckbuddha-cri.com. All Rights Reserved.
 
Design by Chiangrai Enter Soft